Organisatieadvies: Vector ConSult©

Naar aanleiding van een Vector QuickScan©, een Vector DealerScan©, of naar aanleiding van een door Vector uitgevoerde analyse van een specifiek onderwerp ontvangt de opdrachtgever een overzichtelijke rapportage van bevindingen en voorgestelde concrete actiepunten ter verbetering van efficiency en/of effectiviteit van mens en organisatie.

Methodiek
Bedrijfsbezoek/observatie, inventarisatie via enquête, diepte-interviews intern. Context-afhankelijk zijn ook externe interviews mogelijk, zoals met klanten, leveranciers, of andere externe stakeholders.

Resultaat
Een heldere rapportage met daarin concrete aanbevelingen voor verbeterde bedrijfsvoering op basis van praktijkbevindingen.

Mogelijke follow-up
Zie mogelijke combinaties met Training en Managementondersteuning.

UW PRESTATIES
VERBETEREN?

BEL NU +31(0)13 59 00 446

KLANTERVARINGEN

“Het heeft wat kruim gekost, maar we plukken nu al de vruchten van het ingezette verandertraject. De investering waard.”

“Onderwerpen voldoende praktijkgericht gebracht. Toepasbaar. Nu is het aan ons!”

“Consciëntieuze voorbereiding, prettige contact, bruikbare adviezen. Professioneel!”