Team Coaching: Vector TeamFit!©

Afhankelijk van de werk-context, de beroepsmatige ervaring en de verschillende persoonlijkheden kan een leidinggevend of uitvoerend team behoefte hebben aan ondersteuning bij het aanpakken van dagdagelijkse uitdagingen in de omgang met elkaar, met medewerkers of met hoger management. Hierbij kan het gaan om onderwerpen als communicatie, motivatie, assertiviteit, relatie, het nakomen van afspraken, de eigen persoonlijkheid van teamleden.

Doel
Het doel van Vector TeamFit!© is dat het gecoachte team zijn functie effectiever en met meer tevredenheid kan uitoefenen.

Methodiek
De ondersteuning via Vector TeamFit!© bestaat afhankelijk van de behoefte uit observatie, begeleiding en gesprekken in de werkomgeving. Het aantal en de frequentie van de gesprekken hangen af van de specifieke behoefte. Tijdens de gesprekken worden de resultaten van reflectieopdrachten, praktijkopdrachten en ervaringen besproken, vergezeld van gerichte feedback. Per fase en onderwerp van de ondersteuning kunnen de teamleden relevante achtergrondinformatie ontvangen.

UW PRESTATIES
VERBETEREN?

BEL NU +31(0)13 59 00 446

KLANTERVARINGEN

“Voor het eerst elkaar als managementteam beter leren kennen. Bevordert de samenwerking.”

“Eigenlijk was ik vooraf niet gemotiveerd. Nu toch enthousiast over wat we kunnen verbeteren. Bedankt!”

“Was geen makkelijke groep. Goed omgegaan met gevoelige momenten.”