Wat we doen

Wie vooruit wil komen, moet in beweging blijven en doorlopend bezig zijn met leren, beter worden en groeien. Vector ondersteunt mensen en organisaties in hun verdere ontwikkeling. Ons organisatieadvies en onze trainingen zijn praktijkgericht. Bovendien is er altijd sprake van maatwerk. Geen organisatie is immers hetzelfde als die van u. Ons uitgangspunt is: werk slimmer, niet harder!

Leren gaat niet alleen over het overbrengen van informatie. Het is een continu proces dat ook juist tijdens de dagelijkse werkzaamheden op de vloer doorgaat. Wij werken daarom volgens het 70-20-10-pricipe: 10% formeel leren om 70% leereffect in de praktijk te realiseren. Aan dit principe hebben wij onze Vector 3-step-flow-aanpak© gekoppeld: praktijkgerichte kennisoverdracht – praktijkopdrachten – projecten in de praktijk.

Onze dienstverlening is beslist geen wonderolie. Als opdrachtgever, trainingsdeelnemer, of coachee bent u degene die de meeste invloed heeft op het resultaat van onze samenwerking. Namelijk door in de praktijk actief bezig te blijven met de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden. Verbetering is immers een altijd doorlopend proces!

UW PRESTATIES
VERBETEREN?

BEL NU +31(0)13 59 00 446

KLANTERVARINGEN

“Eindelijk een training waar je meteen in de praktijk iets mee kunt!”

“Herkenbare punten binnen ons eigen werk. Deels opfrissing, maar beslist ook handvaten gekregen voor verdere ontwikkeling.”

“Het was niet makkelijk, maar nu wel overtuigd dat we hier iets mee moeten gaan doen!”

70-20-10-Principe

Advies, training en coaching zijn altijd gericht op het bereiken van gestelde doelen. Ze zijn een vertrekpunt, een basis voor wat daarna komt. Het effect en de duurzaamheid wordt namelijk grotendeels bepaald door de praktijkcontext:  dáár moet de verbetering plaatsvinden. Leidinggevenden en medewerkers moeten samen aan de slag met wat er geleerd en afgesproken is. Betrokkenheid, commitment en motivatie (van medewerkers én management) zijn voorwaarden voor het behalen van duurzaam succes.

Bij Vector adviseren, trainen en coachen we volgens het 70-20-10-principe. Dit geeft de verhouding aan tussen de verschillende manieren waarop mensen (vooral) leren.

  • 70% leren mensen zelf in de praktijk, door nieuwe werkmethoden toe te passen en dagelijkse problemen op te lossen.
  • 20% leert men van anderen, over het algemeen van collega’s. Bijvoorbeeld door coaching, feedback, overleg, ‘best practices’ en projectmatig samenwerken.
  • 10% leert men via formele opleiding en training.

Die 70-20-10-verhouding is geen wiskundige wetmatigheid. Elke situatie is anders, maar in grote lijnen is er overeenkomst in alle leertrajecten. Bedenk wel: die 10% is cruciaal om die 70% te realiseren!

Vector 3-step-flow-aanpak©

De 3-step-flow-aanpak© is gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Het heeft weinig zin om mensen incidenteel naar een training te sturen of even een adviesrapport op te laten stellen. Het leidt vaak niet tot de beoogde verbeteringen.

Opdrachtgevers schakelen ons daarom regelmatig in om breder betrokken te zijn. Ze vragen ons ook om te helpen bij het in praktijk brengen van het geleerde of het implementeren van de gewenste veranderingen.